Zonnekracht VZKC
Energietransitite
5 september 2020
13:30 uur - 16:00 uur

Energietransitie in de woestijn, ontwikkelingen in Desertec 3.0

De heer Paul van Son (VZKC) zal de recente ontwikkeling over de activiteiten van DII in Desertec 3.0 uit een zetten. Het doel van Dii is vanaf het begin geweest om de markt voor duurzame energie in MENA te ontwikkelen. Het ging er nooit om dat Dii als industriegroep projecten zou ontwikkelen, doch dat partners en andere bedrijven en regeringen dat met of zonder begeleiding door Dii zouden doen. Dat zien we nu ook gebeuren. Na deze eerste fase van 5 jaar is Dii van München naar Dubai verhuist en heeft zich ca. 4 jaar met de regio zelf beziggehouden (Desertec 2.0). Sinds vorig jaar zijn daar zowel de elementen van ‘groene Moleculen’ (zoals waterstof) als ‘export naar de wereldmarkten’ (vergelijk het met LNG). Deze fase noemen we Desertec 3.0. Europa is daar steeds meer in geïnteresseerd. Met de hulp van o.a. Prof. Ad van Wijk, Frank Wouters en Hydrogen Europe is een Noord Afrika - Europe 40-40GW Waterstofstrategie opgezet, die inmiddels door de Europese Commissie is overgenomen in de ‘EU Green Deal’. De bijeenkomst zal bestaan uit een algemeen deel zijnde de jaarvergadering van de vereniging, met daarna een interessante spreker.

EL Zuid-Holland