De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen over het Plan van aanpak energietransitie Defensie, gepubliceerd door de Staatssecretaris van Defensie op 16 juli 2020. Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Het plan van aanpak voor de energietransitie van Defensie heeft lang op zich laten wachten. De werkgroep was daarom verheugd toen dit in juli 2020 werd gepubliceerd. Helaas is het een weinig concrete invulling van de Defensie Energie- en Omgevings Strategie (DEOS). Heldere plannen voor specifieke capaciteiten en daaraan gekoppelde planningen en budgetten ontbreken. Er worden een aantal onderzoeken en beproevingen genoemd, maar niet of deze worden ingevoerd en onder welke voorwaarden. Helaas is er daardoor geen enkele mogelijkheid om te beoordelen en te volgen of de doelstellingen van 2030 en 2050  gehaald kunnen worden.

Vragen en commentaar van de werkgroep over dit plan van aanpak kunt u hier bekijken en downloaden.

_____________________________
Den Haag, 20 september 2020
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Mediacentrum Defensie 

 

 

web stats