KIVI heeft de beschikking gekregen over twee interessante boeken geschreven door Harry Lintsen

Klik hieronder om de boeken te downloaden.

Ingenieur van beroep

HISTORIE, PRAKTIJK MACHT EN OPVATTINGEN VAN INGENIEURS IN NEDERLAND, Ingenieurspers 1985

Made in Holland-Totaal

Een techniekgeschiedenis van Nederland [1800-2000], Walburg Pers 2005