Tijdens dit webinar bespreekt hoofdbestuurslid Jan Wind de mogelijkheden om de Tweede Kamer met onze kennis te ondersteunen bij de besluitvorming. Onpartijdig, onafhankelijk en gebaseerd op de kennis van leden. Passend bij de behoefte van de Kamer.
Jan licht het besluit van het hoofdbestuur toe (zie link in rechterkolom) en maakt afspraken met afdelingen voor de uitvoering van dit plan. Uiteraard is er voldoende tijd voor vragen en discussie. Leden van de KIVI Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij nemen eveneens deel aan het webinar.

Een van de beleidspunten uit de KIVI strategie van 2020 is dat wij als vereniging meer naar buiten willen treden met de enorme hoeveelheid kennis waarover onze leden beschikken. Daarmee kunnen we de  maatschappij ondersteunen bij grote en kleine maatschappelijke uitdagingen.

De afgelopen jaren is gebleken dat Tweede Kamerleden veel behoefte hebben aan betrouwbare, onafhankelijke en objectieve informatie over de onderwerpen waarover zij een standpunt moeten innemen. De meeste informatie die zij krijgen is immers gekleurd door het belang van een organisatie. Als een KIVI-afdeling in staat is om onafhanlkelijke en objectieve adviezen te geven oogst dat veel waardering in de Kamer. Ministeries en de media hebben een belang bij gedegen besluitvorming in de Kamer. Ook zij zijn daarom geïnteresseerd in goede KIVI-adviezen.

Enkele KIVI afdelingen hebben al relaties met ministeries of Kamerleden, maar door samenwerking van afdelingen met het hoofdbestuur, de Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij en het bureau kunnen we het effect verder versterken. Het hoofdbestuur geeft daarbij de KIVI-afdelingen een grote eigen verantwoordelijkheid. Zij mogen op hun vakgebied de daarbij betrokken Kamercommissie(s) rechtstreeks adviseren over beleidsplannen van de regering en actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Voor regionale afdelingen is een vergelijkbare advisering naar provincie of gemeente mogelijk. 
De KIVI “Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij (RWTM)” stimuleert deze activiteiten en houdt namens het hoofdbestuur toezicht op o.a. effectiviteit, objectiviteit en integriteit van de adviezen.

Het is van groot belang om aan te sluiten bij de processen en procedures in de Kamer. Adviezen over onderwerpen waar Kamerleden zich niet mee bezig houden hebben geen zin. Algemeen geformuleerde stukken ook niet. Een belangrijke taak van Kamerleden is het stellen van vragen aan ministers en voeren van debatten over besluiten van de regering. Het beleidsplan van het hoofdbestuur sluit daar zoveel mogelijk bij aan.

Het webinar is alleen toegankelijk voor leden.

web stats

Programma

 -  uur Presentatie en discussie