Inspirerende gesprekken, “bij Ingenieurs aan de werktafel”.

KIVI geeft jonge (aankomende) leden de kans om “aan de werktafel” van CEO’s topambtenaren, top-wetenschappers en politici met hen te praten over actuele maatschappelijke ontwikkelingen en de betrokkenheid van hun organisatie daarin. Deze dialoog geeft inzicht hoe ingenieurs met hun technische blik kijken naar algemene situaties..

Van Techneut naar ondernemer

     Joop Roodenburg

Joop Roodenburg (1950) is President van Huisman in Schiedam. Na in 1971 zijn studie HTS Werktuigbouwkunde te hebben afgerond, studeert hij in 1977 af aan de TU Delft (Meet- en regeltechniek). Na ruim 7 jaar ontwikkeling, levert hij in 1983 ’s werelds eerste “heavy lift mastkranen”. Vele mastkranen volgen de jaren erna en inmiddels zijn er bijna 100 gebouwd!

Dit jaar levert Huisman ’s werelds grootste kranen op; de capaciteit per kraan is 10.000t @ 48m. Het bouwen van dergelijk grote kranen is voor Joop echt een “engineersdroom”.

Joop heeft Huisman gebracht waar het nu is: pionier in de wereld van heave compensatiesystemen, frontrunner op het gebied van ontwerp en bouw van pijplegsystemen en actief op de markt voor de “next generation” boorsystemen, zowel op land als offshore. Daarnaast ligt de focus uiteraard ook op renewables. Innovatie staat bij Joop hoog in het vaandel: “innovation never stops”.

In 2006 ontving Huisman de IRO “Award of Excellence” en in 2009 Joop is onderscheiden met de Erepenning KIVI Maritieme Techniek / Offshore Techniek. In 2015 is Joop benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, o.a. voor zijn technische bijdrage aan de Nederlandse maritieme sector en zijn waardevolle bijdrage aan de Nederlandse economie.

In september 2015 is Joop gestart met ‘Buccaneer Delft’ op de Paardenmarkt in Delft, een ‘accelerator’ voor jonge technologiebedrijven, actief in de energie- en offshore sector. Met deze accelerator streeft hij ernaar om zijn innovatiedrive en zijn ondernemerschap over te dragen op de nieuwe generatie jonge -en ambitieuze ondernemers. Buccaneer wil de verbinding leggen tussen de industrie, de TU Delft en jonge ondernemers.

 In 2018 heeft hij op het complex van Buccaneer Delft, restaurant “Kruydt” geopend: een mooi restaurant ter completering van de Buccaneer maar tevens een plek waar iedereen welkom is

Joop Rodenburg zal in interview vorm door Toon Buddingh’ zijn leven als techneut tot ondernemer toelichten. Belangrijke keuzes, die hij gemaakt heeft en inzichten waar jonge ingenieurs van kunnen leren. Deelnemers worden sterk betrokken bij deze interactieve sessie.

 • De vraag van Joanne Meyboom aan Joop Rodenburg
 • Een blik in de agenda voor vandaag, uitlopend in de ‘grote lopende zaken van dat moment’
 • Een reflectie van de belangrijkste maatschappelijke gebeurtenissen en zijn/haar werkzaamheden daarbij.
 • De vraag aan de spreker na hem/haar en de reden waarom diegene gekozen is.

Tijdstip
27 augustus van 11:00 uur tot 12:30 uur. Daarna wordt door Huisman Equipment een lunch aangeboden.

Locatie
De Buccaneer Delft, Paardenmarkt 1 te Delft

Aantal deelnemers
Om de bijeenkomst interactief te houden is deelname gelimiteerd tot maximaal 15 deelnemers, waarvan minimaal 10 KIVI-leden plus de spreker en de facilitator. Wanneer deze verhouding niet klopt kan het zijn dat je wordt uitgeloot. Uiteraard zal je dit tijdig, via email, te horen krijgen.

Aanmelding
Je kan je hier inschrijven  
Omdat de hoeveelheid deelnemers per sessie beperkt is, gaan deelnemers die nog niet eerder bij een sessie geweest zijn voor. Als er dan nog steeds te veel deelnemers zijn, wordt er geloot onder de overige inschrijvers.

Sprekers
Voor de komende gesprekken is contact gezocht met de onderstaande personen. De bijbehorende data zal snel bekend worden gemaakt. Hou daarom deze pagina in de gaten voor de mogelijkheid tot aanmelden. Als er iemand is waarmee jij nu echt eens aan tafel wil zitten, geef dat dan hier door. Wij gaan deze persoon vragen.

 • Tim van der Hagen, Wetenschappelijk onderzoek in Coronatijd?*
  Tim van der Hagen (1959) studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven. Hij promoveerde in 1989 aan de TU Delft en bleef er na zijn promotie verbonden aan het Reactor Instituut Delft waar stralinggerelateerd onderzoek wordt gedaan naar energie, materialen en gezondheid. Tussen 2005 en 2012 was hij er directeur. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Reactorfysica. Van september 2010 tot zijn benoeming als CvB–voorzitter in mei 2016, was hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Sinds 1 januari 2018 is hij tevens rector magnificus van de TU Delft. In 2020 werd hij herbenoemd, opnieuw voor een periode van vier jaar.
 • Erik Oostwegel*
  Eric leidt Royal HaskoningDHV sinds 2013 en heeft het bedrijf gevormd om de beste innovatieve oplossingen te bieden om de uitdagingen van onze klanten op te lossen en de samenleving te dienen.  Hij kwam bij het bedrijf in 1992, nadat hij afstudeerde met een Master's Degree in Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft in Nederland. Hij gelooft sterk in de kracht van innovatie en digitalisering om onze wereld vorm te geven. “Ik ben ervan overtuigd dat we door samen te werken met belanghebbenden slimmer, sterker, sneller en in staat zijn om zinvolle oplossingen te creëren.”
 • Paul Rouffaer & Gerben Edelijn*
  (Respectievelijk de Director Operational Business Development en CEO van Thales Nederland. Paul is opgeleid in bij Defensie (‘80- &’94) Delft (’84) en Leiden (’94) en is via defensie in ’15 bij Thales gekomen. Gerben heeft zijn ingenieurstitel in Twente gehaald en werkt een groot deel van zijn leven al bij Thales. De meer dan 100 jaar ouder Thales Group is een wereldwijde elektronicaonderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie.  Tegenwoordig heeft de onderneming circa 64.000 werknemers, is ze gevestigd in 56 landen, en heeft in 2016 een omzet van bijna 15 miljard euro.
 • Marja Eijkman
 • Dennis Schipper
 • Marjan van Loon 
 • Mickey Huibregtsen
 • Francine Houben 
 • Jeroen van der Veer
 • Merel van Vroonhoven
 • Diederik Samsom
 • Karien van Gennip
 • Tim Houten

* = toegezegd

Deze gesprekken zijn al geweest

   De eerste sessie met Joanne Meyboom was op 17 juli 2020. 

De Directeur Smart Infrastructure bij Siemens Nederland N.V. EN President KIVI, had acht betrokken leden aan ‘de werktafel’ bij KIVI in Den Haag. Na een korte welkomstronde heeft Joanne hen meegenomen in haar werkzaamheden als techneut in een toppositie met de nadruk op Leiding geven aan een bedrijf of vereniging. Verschillen en overeenkomsten