Afgelopen december hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) overeenstemming bereikt over een nieuw handelsakkoord na de Britse uittreding uit de Europese Unie (EU). In dit akkoord zijn ook regels opgenomen over de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.

In het BREXIT handelsakkoord dat in december 2020 is afgesloten zijn regels opgenomen voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties. Via deze links vind je het betreffende artikel en een meer gedetailleerde bijlage.

De Raad Opleiding van KIVI heeft samen met onze Europese koepelvereniging FEANI geprobeerd dit akkoord te interpreteren en de gevolgen voor Nederlandse ingenieurs te duiden.

Resultaat van die voorlopige analyse is dat BSc en MSc diploma’s in het VK ongewijzigd erkend blijven, omdat het VK de z.g.n. Bologna Verklaring, het Washington Accord en andere verdragen over opleidingen aan universiteiten en hogescholen heeft ondertekend. Die vallen niet binnen het lidmaatschap van de Europese Unie, dat het VK heeft opgezegd. 

Voor beroepskwalificaties die in het VK door overheden, universiteiten, bedrijven en andere organisaties verlangd kunnen worden, zoals Veiligheidskundige, docent middelbare school en alle Chartered en Incorporated Engineering kwalificaties gelden andere regels. Er komt een algemeen erkenningssysteem op basis van de gelijkwaardigheid van beroepskwalificaties. Britse regelgevende instanties zullen verplicht zijn erkenningsaanvragen van houders van Europese beroepskwalificaties in overweging te nemen, maar zijn alleen verplicht om erkenning te verlenen aan kwalificaties die vergelijkbaar zijn met Britse kwalificatievereisten en normen in omvang, niveau en inhoud. Welke beroepskwalificaties het om gaat, is te vinden in de Regulated Professions database (REGPROF) van de Europese Commissie als je kijkt bij de gegevens over het Verenigd Koninkrijk. 

Laat weten als je problemen ondervindt door BREXIT bij kwalificatie voor studie of werk in het VK. Misschien kunnen we je helpen.

Stuur je melding naar Loes Bliek (E:loes.bliek@kivi.nl) van het KIVI bureau of naar hoofdbestuurslid Jan Wind (E:jan.wind@kivi.nl).

 

KIVI Raad Opeiding, 19 januari 2021
V1. Dit artikel wordt aangevuld als nieuwe informatie beschikbaar komt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer detailinformatie vind je eventueel ook hier: