Technologie is van groot belang voor veel beleidsterreinen van de overheid en voor de maatschappij. Daarom heeft KIVI aanbevelingen voor de kabinetsformatie verzonden aan de informateur en alle fractievoorzitters

Den Haag, 7 april 2021

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft op vrijwel ieder beleidsterrein leden met grote en actuele kennis en kunde. Onze Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij (RWTM) heeft met inbreng van een groot aantal van onze 18.000 leden aanbevelingen opgesteld voor het regeerakkoord. Onafhankelijk, objectief en ter zake kundig. 

De aanbevelingen betreffen uiteenlopende onderwerpen op nationaal beleidsniveau. Veel van deze onderwerpen zullen bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord aan de orde komen. De technologische duiding van onze experts kan de feitelijke onderbouwing van besluiten versterken. Niet vanuit een politieke optiek, maar vanuit de mogelijkheden en beperkingen die de technologie biedt. 

In de bijlage vindt u aanbevelingen voor algemene en specifieke beleidsterreinen: ‘lessen uit de coronacrisis’, BZK, Defensie, EZK/Energietransitie, EZK/Kernenergie, I&W/Duurzame samenleving, I&W/Railvervoer, LNV, OC&W, VWS en Algemeen bestuur. 

Download hier de bijlage met alle aanbevelingen     

Voor meer infomatie kunt u contact opnemen met Jan Wind, hoofdbestuurslid en voorzitter van de RWTM (E: jan.wind@kivi.nl)

Ben je KIVI lid en wil je ook meehelpen met adviezen aan de politiek? Neem dan contact op met je afdelingsbestuur.

Foto: Wikimedia Nederland