iene-850.png

Startpunt voor de Klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie

.

Waarom Klankbordgroep KIVI I&E?

De klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie coördineert de zaken op het gebied van energietransitie binnen KIVI. Daarnaast is het doel van de KIVI-klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie onduidelijkheden die er bestaan op het gebied van energietransitie onder de aandacht te brengen. Deze groep gaat vragen uit de politiek en maatschappij beantwoorden. We hebben nog dertig jaar te gaan maar eigenlijk is het kort dag. Daarom is het van het belang om de juiste stappen te zetten. De stappen moeten goed gefundeerd zijn anders komen we er later achter dat we op de verkeerde weg zijn beland. Een van de belangrijkste pijlers is energiebesparing. Andere belangrijke pijlers zijn draagvlak en kosten. Ruimtebeslag is ook belangrijk item, zonneparken vragen veel ruimte en bij windturbines evenzo. Daarbij komt of we genoeg energie kunnen opwekken met zon & wind en wat dit voor consequenties heeft voor de betrouwbaarheid van elektriciteitsnet.

Lees verder:

Nieuws


Nieuwsbrief I&E

 


Over Klankbordgroep I&E

 


Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050Isabelle Diks - Commissie voor Economische Zaken en Klimaat
 

Meer Nieuws...