iene-850.png

Startpunt voor de Klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie

.

Omdat er veel onduidelijkheid bestaat wat er wel en niet kan op het gebied van energietransitie is er binnen KIVI een klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie opgericht. Deze groep gaat vragen uit de politiek en maatschappij beantwoorden. Inmiddels hebben zich een tiental KIVI-leden aangemeld om actief mee te doen in deze groep. We hebben nog dertig jaar te gaan maar eigenlijk is het kort dag. Daarom is het van het belang om de juiste stappen te zetten. De groep gebruikt de Nederlandse Energiebalans 2019 van Energiebeheer Nederland (www.ebn.nl) als startpunt voor het onderzoek dat nodig is om vragen te kunnen beantwoorden.

We gaan onder andere letten op:

  • Energie - verbruik en opwekking. Er komen steeds meer verbruikers die zelf energie leveren/opwekken. Uiteraard is het van het grootste belang dat verbruik en opwekking in balans is.
  • Verdeling over de diverse “brandstoffen” namelijk olie, aardgas, steenkool, biomassa, nucleair, wind, zon, geothermie.
  • Bij verdere verduurzaming wordt de onbalans tussen vraag en aanbod steeds groter. Oplossingen daarvoor zijn conventionele centrales die kunnen regelen en/of start/stop bedrijf (zijn niet duurzaam), opslag van warmte, opslag van elektriciteit, duurzame waterstof, flexibele vraag van gebruikers, biomassa.

Om het nog ingewikkelder te maken hebben we te maken met een groot aantal randvoorwaarden: consumptiepatroon, internationale concurrentiepositie, draagvlak en betaalbaarheid, duurzame warmtebronnen nu en in de toekomst, nieuwe ontwikkelingen en ga zomaar door. De start gaat door de coronamaatregelen wat langzamer maar we denken dat we vanaf augustus actief bezig te zijn.

Wil je graag bijdragen of heb je vragen, mail dan met Gerard Thomas, gerard.thomas@hetnet.nl.

Albert ten Kate, Teus van Eck en Gerard Thomas