Vier topsprekers en een wethouder, de actuele status en inzichten in de energietransitie en een twee gangen diner: dat zijn de ingrediënten van de bijeenkomst van de KIVI Kring Drechtsteden. Het netwerk legt de nadruk op de maatschappelijke impact van innovatie en techniek, het uitwisselen van informatie en netwerken.
De energietransitie begint vastere vormen aan te nemen. Er is al veel werk verricht. Bij veel burgers en bedrijven en KIVI leden is niet of nauwelijks bekend wat de energietransitie voor hen gaat betekenen. Deze bijeenkomst is bedoeld om inzicht te geven waar we staan in de energietransitie.

De energietransitie is een complex proces en zal een enorme maatschappelijke impact hebben voor burgers en bedrijven. Het wordt dus tijd om betrokken te raken bij de transitie. De KIVI Kring Drechtsteden organiseert daarom een avond met vijf sprekers die al lange tijd zeer betrokken zijn bij de voorbereidingen en uitvoering van de transitie. Sprekers die zich verdiept hebben in hoe burgers en bedrijven in de complexe maatschappelijke processen de vereiste transitie accepteren en een wethouder die zal reflecteren op de presentaties.

De kosten bedragen 30,00 euro voor alle deelnemers. Dit is inclusief drankje, tweegangen diner, koffie en uiteraard de lezing. Dit dient u ter plaatse te voldoen. Daarnaast dient u zich in te schrijven via de website van KIVI Kring Drechtsteden. Uiterste inschrijfdatum 8 oktober 2018. Maximaal aantal deelnemers 40.

Spreker(s)

 • Eelco de Groot – Senior lector public acceptance aan de TU Delft houdt zich o.a. bezig met de publieke acceptatie van complexe energietransitie projecten.
  Zijn presentatie: Polderen 2.0: de Social Impact Assessment
 • Maya van der Steenhoven – Directeur van het programmabureau Warmte Koude Zuid Holland, het bureau staat voor een brede aanpak en samenwerking, een route van het aardgas af en het verduurzamen van het warmteverbruik door publieksacties.
  Haar presentatie: VanGasLos: De ins en outs van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving
  Roosmarijn Sweers – Senior beleidsmedewerker energie bij de gemeente Dordrecht en strategisch adviseur Energieaccoord Drechtsteden. Dit is een samenwerkingsverband om voor 2050 een energie neutrale regio te realiseren.
  Joost Leemans - Opgavemanager duurzaamheid, gemeente Dordrecht
  Hun presentatie: Wonen zonder aardgas in de Drechtsteden.
 • Arjan Kraijo – Wethouder van de gemeente Alblasserdam.
  Zijn bijdrage: Reflectie van een gemeente bestuurder.