Op dinsdag 29 juni organiseert de afdeling Railsystemen van KIVI (Koninklijk instituut van ingenieurs) de activiteit “Raakvlakken van Future Railway Mobile-Communication System (FRMCS), 5G en IoT en de toepassingen hiervan” wat door de spoorbeheerder ProRail wordt georganiseerd.

De communicatiestandaard GSM-R zal worden vervangen door FRMCS (Future Railway Mobile Communication System). Tijdens deze activiteit neemt Jos Nooijen (ICT Architect) u vanuit zijn jarenlange expertise mee bij de ontwikkelingen van FRMCS en 5G. Via de 5G roadmap wordt de koppeling gemaakt met het volgende thema: Internet of Things (IoT). 

Spoorbeheerder ProRail heeft een visie opgesteld voor het monitoren van haar assets en elementen in de railinfrastructuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande databronnen en van nieuwe databronnen uit (IoT) sensoren die worden aangesloten op het ProRail Monitoring Platform. Deze IoT-toepassing wordt op bredere schaal op opstelterreinen uitgerust en wordt door Marcel Gerrits (Projectmanager Innovatie en Technologische Vernieuwing) gepresenteerd.

Tijdens de presentatie zal Marcel aan de hand van praktijkvoorbeelden ingaan op hoe ProRail omgaat met het ontwikkelen van sensortoepassingen, de communicatie van de sensoren naar het ProRail domein en de business waarde van de sensortoepassingen.

KIVI afdeling Railsystemen nodigt u van harte uit om inzicht te verkrijgen in deze mooie toepassingen!

Programma (tijdschema) activiteit

Dinsdag 29 juni van 17:00u – 18:45u (inclusief pauze)

17:00 – 17:05   Begin webinar/inloop
17:05 – 17:10   Welkomstwoord door Daan Verbruggen (KIVI Railsystemen)
17:10 – 17:45   5G en FRMCS voor ProRail, presentatie door Jos Nooijen (ICT Architect, ProRail)
17:45 – 18:00   Korte pauze
18:00 – 18:30   IoT / monitoren van assets voor ProRail, presentatie door Marcel Gerrits (Projectmanager Innovatie en Technologische Vernieuwing, ProRail)
18:30 +             Uitloop, vragen en discussie
18:45                Afsluiting door Erland Tegelberg (KIVI Railsystemen)

Kosten
Aan deelname aan deze activiteit zijn géén kosten verbonden, iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan via onderstaande link.

Aanmelden via de KIVI website

Na aanmelding via de website ontvangt u de MS Teams-link voor deelname.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan de Afdeling Railsystemen: railsystemen@kivi.nl met als onderwerp “5G/FRMCS en IoT”.