De presentatie van Teus van Eck vindt u rechts onder aan deze pagina onder 'Documenten' 

Met alleen zon en wind gaan we het niet redden

Spreker: Teus van Eck

De voordracht van Teus van Eck gaat over de volgende punten:

  1. Verdeling van de vraag over de beschikbare “brandstoffen”
  2. Verdeling over internationale scheep en luchtvaart, industrie, verliezen, huishoudens, transport, grondstoffen, landbouw en visserij en services afval en water
  3. Verdeling over elektriciteit, warmte, stoom, grondstoffen en transport
  4. Stand van zaken opslag warmte en elektriciteit
  5. Idem voor zon, wind, water, besparen en …
  6. Gaat duurzame waterstof ons redden of toch kernenergie?
  7. Lokaal of grootschalig internationaal? Ruimtebeslag
  8. Nuts of vrije markt
  9. Laat het hokjesdenken los
  10. De mogelijke wegen naar 2050 en kan dit binnen de huidige maatschappijinrichting en onze “consumptiementaliteit”?

U kunt zich aanmelden via de website (rode button rechts). Enkele dagen van tevoren ontvangt u dan via email de link voor deelname aan het event.