Onderzoekers van iMinds - UGent werkten mee aan de ontwikkeling van een intelligent systeem dat gebruikers automatisch verbindt met de meest performante WiFi- of 4G-antenne in hun buurt. Dankzij deze technologie kan de gemiddelde datasnelheid voor mobiele gebruikers in bepaalde omstandigheden tot 85% verhoogd worden. Door toepassen van een algoritme dat het onnodig switchen tussen antennes van mobiele operators tot 20% kan verminderen, tot het toepassen van een technologie die het automatisch schakelen tussen WiFi- en 4G-netwerken optimaliseert en zo de gemiddelde mobiele datasnelheid kan verhogen.

In het kader van het Europese Semafour-project, waarvan ook telecomreuzen Ericsson en Nokia deel uitmaakten, hebben onderzoekers van iMinds technologieën ontwikkeld die mobiele breedbandnetwerken stabieler en performanter kunnen maken. Zo creëerden wetenschappers van iMinds - Universiteit Antwerpen een algoritme dat kan voorspellen hoe mobiele gebruikers zich zullen verplaatsen van de ene GSM-antenne naar de andere. Uit simulaties bleek dat op die manier het onnodig switchen (de zogenheten ‘handover') tussen antennes tot 20% verminderd kan worden, waardoor het risico op het tijdelijk wegvallen van de mobiele verbinding kan worden beperkt. 

Binnen het Europese Semafour-project is door iMinds (Universiteit Antwerpen) een slim algoritme ontwikkeld dat de bewegingen van een mobiele telefoongebruikers voorspelt op basis van een aantal parameters. Door ervan uit te gaan dat gebruikers logische bewegingspatronen volgen via de straten en wegen in een cel, kunnen we op basis van historische gebruikersdata voorspellen hoe gebruikers zich door die cellen gaan bewegen. Op basis van die informatie - en de voorspelling van ons algoritme wordt dan bekeken met welke antennes een smartphone zich het beste kan verbinden om korte (belastende en onnodige) handovers te vermijden. Uit simulaties bleek dat op deze manier het aantal onnodige handovers tot 20% kan worden vermindered.

Gebruik wordt gemaakt van  standaard 4G-metingen, waardoor geen extra GPS-ondersteuning nodig is. Dat is belangrijk, want slechts een fractie van de smartphonegebruikers heeft GPS voortdurend opstaan.

Binnen het Semafour-project werd ook bekeken hoe telecomoperatoren de capaciteit van hun 4G-netwerken kunnen verhogen door gebruikers automatisch te verbinden met die WiFi- of 4G-antenne in hun buurt die het beste signaal garandeert.

In het kader van het Europese Semafour-project werd een systeem ontworpen en ontwikkeld dat het voor netwerkoperatoren mogelijk moet maken om complexe heterogene mobiele netwerken holistisch te beheren en te exploiteren. Het project resulteerde in nieuwe krachtige SON-algoritmen en een geïntegreerd SON-beheersysteem. Het Semafour-consortium bestond uit Europese mobiele-netwerkoperatoren,  aanbieders van telecomtechnologie en -diensten (zoals Ericsson en Nokia) en onderzoeksinstellingen (met inbegrip van iMinds-onderzoekers aan de universiteiten van Antwerpen en Gent). Het gehele interview met iMInds is te lezen op engineering oline.