NEN nieuws: De nieuwe radio-apparatuurrichtlijn 2014/53/EU (Radio Equipment Directive (RED)) vervangt de huidige radio- en telecommunicatie apparatuurrichtlijn 1999/5/EC (R&TTE). Om te weten wat de impact van deze nieuwe richtlijn is en wat deze richtlijn voor uw organisatie betekent. NEN organiseert in samenwerking met het Agentschap Telecom op vrijdag 18 november 2016 een themabijeenkomst om de nieuwe radio-apparatuurrichtlijn te presenteren. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u te horen wat de belangrijkste veranderingen zijn en wat deze richtlijn betekent voor u als marktdeelnemer en de impact, die deze nieuwe richtlijn heeft op de nieuwe producten.

Het toepassingsgebied van de 2014/53/EU RED richtlijn is anders geworden. Wist u dat de RED richtlijn van toepassing zal zijn op ieder product dat een zender of ontvanger heeft, zoals een hi-tech wasmachine met wifi of een weerstation?

Daarentegen valt telecomeindapparatuur buiten het toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn, want op deze apparatuur zijn de 2014/35/EU LVD en 2014/30/EU EMC van toepassing.

De nieuwe laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU LVD) en de elektromagnetische compatibiliteit richtlijn (2014/30/EU EMC) zijn vanaf 20 april 2016 van toepassing. De veranderingen op het toepassingsgebied van de nieuwe radioapparatuurrichtlijn (RED) hebben dus gevolgen voor de producten die onder de LVD en EMC vallen, vooral gezien de overgangsregeling van een jaar (tot 13 juni 2017) die voor RED geldt.

Wat zijn deze gevolgen?

Tijdens de themabijeenkomst krijgt u ook een update van de ETSI werkgroepen, die druk bezig zijn met het finaliseren van de bijbehorende Europese normen, zoals bijvoorbeeld “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)”, EN 300 220 “Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz” en de nieuwe EC RED Guide.

Wat voor wijzigingen zijn er te verwachten? Waar loopt men in de praktijk tegenaan?

Tot slot krijgt u uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.

Deze themabijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van NELO-ETSI. Het definitieve programma volgt.

De informatiemiddag is op 18 november 2016 en start om 13:30 uur bij NEN, Vlinderweg 6 te Delft. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Voor aanmelden klik hier.

Aanmelden is mogelijk tot 15 november 2016.

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, of over de nieuwe richtlijnen en bijbehorende Europese normen, dan kunt u contact opnemen met NEN nelo.(at).nen.nl

Op wetten.overheid.nl staat de Regeling randapparaten en radioapparaten vanaf 2012 met de van toepassing zijnde richtlijnen.

Denkt u ook aan het (tijdig) actualiseren van uw CE verklaringen voor nieuwe producten?