In het noordelijke deel van de provincie Groningen gaat het internationale consortium 5Groningen diverse fieldlabs openen voor praktijktesten met G-datacommunicatietechnologie. Er zal onder meer geëxpermimenteerd worden met zelfrijdende auto’s en met slimme precisielandbouw. De internationaal unieke 5G-expeditie ging op donderdag 9 juni officieel van start met de ondertekening van een convenant door de tien initiatiefnemers. Op het ministerie van Economische Zaken zetten de Economic Board Groningen, KPN, Agentschap Telecom, Vodafone, Ericsson, TNO, Huawei, Rijksuniversiteit Groningen, SURF en Hanzehogeschool Groningen hun handtekening onder de plannen.

Het is een van de eerste initiatieven ter wereld op dit gebied; de kennisinfrastructuur in de regio, het vlakke landschap, de wens om de regio een economische stimulans te geven en de snelle glasvezelverbinding die Eemshaven heeft met de rest van de wereld zijn de belangrijkste redenen geweest om voor Noord-Groningen te kiezen.

De agrarische sector is een van de pioniers als het gaat om het gebruik van 5G. Peter Rake, programmamanager 5G bij Economic Board Groningen vertelt: ‘Agrariërs zijn echt de koplopers op het gebied van innovatie, waarbij het naast efficiëntere bedrijfsvoering ook nadrukkelijk gaat om behoud van het milieu en de leefomgeving. Nederland, maar ook Europa kijken mee naar de agrarische innovaties op het gebied van sensoren, drones en andere aan 5G gekoppelde technieken.

De partners op het gebied van telecom, innovatie, wetenschap en duurzame economische ontwikkeling bundelen onder de naam ‘5Groningen’ hun krachten om zoveel mogelijk praktische toepassingen voor 5G te ontwikkelen.
De innovaties vinden plaats in de sectoren verkeer en logistiek, zorg, leefomgeving, energie en landbouw. Denk aan zelfrijdende auto’s of het monitoren van ziekten in gewassen. Groningen is zowel in Nederland als in Europa het enige landelijke gebied waar geëxperimenteerd gaat worden met 5G: de vijfde generatie mobiele netwerken.

Noord-Groningen is als proeftuin gekozen omdat er veel ruimte is, het aardbevingsgebied een economische impuls verdient en omdat er belangrijke kennisinstituten in de buurt zijn. Zo zijn er de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen plus andere grote organisaties (TNO, EnTranCe en de Energy Academy Europe) die zich op hoog niveau met duurzaamheid en energie bezighouden.

Het project start later dit jaar met de opening van een testlaboratorium op de Zernike-campus van de Rijksuniversiteit Groningen waar de eerste praktijktesten worden nog dit jaar worden uitgevoerd. Daarin wordt de keten van radioverbinding/core-netwerk/datastromen/datacenter uitgeprobeerd, Daar kunnen dan ook tests worden uitgevoerd met prototypes van sensoren en andere apparaten die met de nieuwe techniek moeten communiceren.

Achter de naam 5G gaat een aantal verschillende, nog lang niet uitontwikkelde technologieën schuil voor sneller en efficiënter mobiel dataverkeer. Alleen de randvoorwaarden van 5G zijn door de internationale telecomorganisatie ITU al vastgesteld, de rest ligt nog open. Ook zal de ITU pas in 2019 de definitieve frequenties in het radiospectrum vaststellen die wereldwijd voor 5G mogen worden gebruikt. ‘Wel zijn er onderdelen van de techniek die we al kunnen uitproberen’.

Radioantennes met meer dan 1 Gbps aan datacapaciteit, een nieuw core-netwerk voor 5G van Fraunhofer, maar ook LoRa (Long Range Low Power, red.) en Narrow Band IoT waarmee we experimenten met laag energieverbruik kunnen doen. Deze deeltechnieken zullen op termijn allemaal beschikbaar komen in het nieuwe gestandaardiseerde 5G-platform. Hardware aan de kant van de toepassingen moeten we ontwikkelen samen met RUG en Hanzehogeschool, en met fabrikanten van bijvoorbeeld sensoren.

Over de experimenten met 5G-technologie in Groningen is meer te vinden op de website van de Economic board Groningen en bij TNO, adviseur en specialist bij de Internationale telecomwereld, die het mobiel 5G netwerk gaat testen in Noord-Groningen.

Meer informatie over de radiotechnische ontwikkelingen is te vinden op de website van het Agentschap Telecom en internationaal op de site 5G Telecoms.