Digitalisering verandert elke branche en elk vakgebied. Daarmee stijgt ook de afhankelijkheid van een goed functionerend telecomnetwerk. Het moet beschikbaar zijn en op tijd de juiste informatie leveren. Maar wat doet u als telecom uitvalt? Bijvoorbeeld door een cyberaanval of een kabel die geraakt wordt bij graafwerkzaamheden. Uitval is nooit helemaal te voorkomen en de impact kan groot zijn. Hoe haakt u aan bij technologische ontwikkelingen en zorgt u er ook voor dat uw organisatie kan omgaan met uitval van telecom en klaar is voor de toekomst? De uitkomst van het symposium op 22 november j.l. geeft een goed beeld, welke processen kunnen worden verstoord en waar men aan moet denken om de gevolgen te beperken.

Onze samenleving is zo afhankelijk is geworden van telecommunicatie dat uitval meteen grote maatschappelijke effecten heeft. Dat noemen we telekwetsbaarheid. Telekwetsbaarheid bestaat omdat de infrastructuur in Nederland zo robuust is dat we onvoldoende rekening houden met verstoringen.

Met het programma Telekwetsbaarheid stimuleert Agentschap Telecom dat bedrijven en instellingen weerbaarder worden bij uitval of verstoring van telecom. Daarvoor heeft het agentschap een Vijfstappenplan ontwikkeld. Met het symposium "Opstap naar digitale weerbaarheid" kijkt het programma Telekwetsbaarheid niet alleen terug. Er wordt vooral naar de toekomst gekeken. Hoe zorgen we dat organisaties stappen zetten om weerbaarder worden? Het Vijfstappenplan is daarbij een handig opstapje.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer opende het symposium.
Keynotespreker Menno van Duin, Lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid, deelde ervaringen over incidenten en (mini-)crises in de wereld van de telecom.

Daarna volgen drie ronden met drie parallelsessie waarin experts aan het woord kwamen. Zij deelden ervaringen uit, namen de toehoorders mee in het belang van weerbaarheid en boden tips en adviezen over hoe je als organisatie vorm kunt geven aan teleweerbaarheid. Keynotespreker Jaya Baloo, Chief Information Security Officer bij KPN vertelde vervolgens waarom beschikbaarheid van telecommunicatie een gemeenschappelijk belang is.

De dag werd afgesloten door Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom.

Dit symposium heeft eerder plaats gevonden op 22 november 2018 en was georganiseerd door het Agentschap Telecom (EZ).

Hierbij het verslag en de presentaties van het symposium "Opstap naar weerbaarheid in een digitale samenleving".