Verslag van de webinar d.d. 31 maart jl. met als titel What is the impact of autonomous driving on traffic safety?


Op 31 maart jl heeft KIVI Voertuigtechniek een Webinar georganiseerd met als thema “What is the impact of autonomous driving on traffic safety?”. De online bijeenkomst was met 50 deelnemers goed bezocht. Op heldere wijze nam de inleider dr. ir. Olaf op den Camp, senior consultant integrated safety van TNO, de deelnemers mee in de ontwikkelingen naar volledig autonomous driving en de invloed daarvan op de verkeersveiligheid.

Sinds eind van de jaren 70 van de vorige eeuw hebben passieve veiligheidssystemen zoals de veiligheidsgordel, kreukelzones en de airbag gezorgd voor een afname van het aantal verkeersslachtoffers. Met de introductie sinds het midden van de jaren 90 van actieve veiligheidssystemen is het aantal verkeersslachtoffers nog verder gedaald. Dit komt omdat verreweg de meeste ongevallen hun oorzaak vinden in de bestuurder van het voertuig zoals afleiding (oa de mobiele telefoon), slaaptekort, rijden onder invloed of de vaardigheden van de bestuurder om het voertuig volledig te beheersen.  Een minderheid van de ongevallen is toe te schrijven aan oorzaken zoals de omstandigheden van de weg of een mankement aan het voertuig.

In de komende jaren zullen steeds meer voertuigen uitgerust worden met systemen om autonoom te rijden en deze systemen zuilen door fabrikanten verder ontwikkeld worden zodat het uiteindelijke doel: autonoom rijden zonder hulp van de bestuurder onder alle omstandigheden bereikt wordt. TNO probeert met het programma Streetwise een wereldwijde standaard te ontwikkelen voor connected automated driving systemen door middel van real world scenario’s en daarbij ook een platform te bieden waar fabrikanten gegevens en scenario’s kunnen uitwisselen. Alleen al een simpele inhaal manoeuvre kent vele mogelijke scenario’s die in de systemen moeten worden vastgelegd. Het punt is dat deelnemen aan het verkeer een sociaal iets is terwijl automated vehicles een technologisch ding zijn. Het vergt dus een enorme uitdaging om met de technologie het sociale aspect van verkeersdeelnemers over te nemen. Maar hoe beter fabrikanten daarin slagen en hoe meer voertuigen uitgerust worden met deze systemen des te veiliger wordt het op de weg.

Na de lezing van Olaf ontspon zich een levendige discussie over dit onderwerp waaruit duidelijk bleek dat dit onderwerp bijzonder leeft onder de deelnemers. Al met al een nuttige en geslaagde bijeenkomst waar met veel plezier op terug gekeken kan worden.

Download hier de slides van de presentatie.