Het algemene adres van de afdeling is: vt@kivi.nl

Bert van Breugel penningmeester
Jac Wismans lid
Luit Elferink vicevoorzitter en secretaris
Martijn Stamm lid
Saskia Monsma voorzitter, liaison HBO en FISITA vertegenwoordiging
Thomas van Berkel lid, Liaison RAI vereniging en ACE