Afdeling voor Voertuigtechniek

Missie en doelstellingen

Als missie wordt gezien: het bevorderen van de voertuigtechniek op ingenieursniveau (ir. en ing.) in Nederland. Dit betreft de voertuigtechniek voor wegvoertuigen, met inbegrip van vrachtwagens, terrein-, militaire- en speciale voertuigen e.d.

Onze hoofddoelstellingen zijn daarbij het versterken van het voertuigtechnische netwerk in Nederland en het bevorderen van kennisoverdracht. Daarmee willen we ook een bijdrage leveren aan het versterken van de voertuigtechnische innovatie en bedrijvigheid in Nederland.

Hierbij wordt de identiteit van de KIVI Afdeling voor Voertuigtechniek (KIVI VT) gekenmerkt door

 • De leden: de "ingenieurs"
 • Onafhankelijkheid (bedrijven, politiek)
 • Passie voor voertuigtechniek en innovatie
 • Kwaliteit/professionaliteit (inhoud, organisatie, uitstraling)

De doelgroep is drieledig

 • De leden van KIVI VT en andere in voertuigtechniek geïnteresseerde KIVI leden
 • Studenten
 • Voertuigtechnische ingenieurs en anderen in de automotive industrie, die geen lid van KIVI zijn.

Bij de doelgroep spelen de volgende aspecten een rol

 • Collegiale contacten
 • Leuk/interessant/gezellig/kwaliteit
 • Netwerken
 • Opleiding/kennisontwikkeling

Deze aspecten zullen dus bij de evenementen aan de orde te kunnen komen.
Het netwerk (ook van bedrijven) is bij dit alles een doorslaggevende factor.

De afdeling telt thans circa 450 leden. We streven ernaar om dit aantal binnen enkele jaren boven de 750 te krijgen. Dit door ondermeer:
• Aandacht te geven aan de studenten als potentiële nieuwe leden
• Het nog meer promoten om lid te worden bij de ingenieurs