KIVI-Chair Architecture in Health

Op donderdag 26 mei heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) voor het eerst haar naam aan een lectoraat van een hogeschool verbonden. De eervolle KIVI-benoeming is voor het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
 

Deze multidisciplinaire onderzoeksgroep onder leiding van dr. ir. Masi Mohammadi houdt zich bezig met vernieuwingen op het gebied van bouwen voor de gezondheid en voor een slimmere leefomgeving. "Bouwen voor een vergrijzende samenleving betekent bouwen voor de kwaliteit van het leven van mensen. Dat geeft een enorm gevoel van tevredenheid; de vergrijzing en de veranderingen in de samenleving geven betekenis aan onze (bouw)kunde", aldus Mohammadi.

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, ging in op het belang van onderzoek en lectoraten voor het hoger onderwijs. De Graaf: “Lectoren zijn de spil in thematische zwaartepunten van hogescholen en aanjagers van innovatie. De Vereniging Hogescholen zet fors in op het ondersteunen en profileren van de lectoraten om zo het praktijkgericht onderzoek naar een hoger niveau te tillen”. De lancering van de KIVI-Chair vond plaats op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met lezingen en inspiratiesessies waarin gekeken werd naar de verbindingen die gelegd kunnen worden tussen het lectoraat en vakgebieden zoals telecom, bouw, energie, industrieel ontwerpen, elektrotechniek en ethiek.

KIVI-benoeming
KIVI onderscheidt bepaalde onderzoeksgroepen van kennisinstellingen door hen te benoemen tot KIVI-lectoraat of KIVI-leerstoel, in dit geval het lectoraat Architecture in Health. “Het doel van een KIVI-lectoraat is om nieuwe verbindingen te leggen tussen vakdisciplines en de samenleving. Masi Mohammadi doet dat met een bijzondere gedrevenheid. Samen met het haar zoeken wij naar nieuwe onderzoeksvragen en uitdagingen die leiden tot innovaties voor een slimme en zorgzame leefomgeving”, aldus Micaela dos Ramos, directeur van KIVI.

De leerstoel is binnen KIVI verbonden aan de afdeling Bouw.
Als contactpersoon van de afdeling treedt voorzitter van het afdelingsbestuur ir. Ton Voets op. Voor vragen over de leerstoel kunt u hem bereiken via email: info@tonvoets.nl.