Energy in Transition

De implementatie en acceptatie van nieuwe technologie in de bestaande woningvoorraad is een grote, mondiale uitdaging. De gebouwde omgeving is in Europa goed voor een groot deel van het totale energiegebruik, en draagt bij aan 40% van de totale CO2-emissie. Omdat behalve data ook economische en maatschappelijke acceptatie een grote rol speelt, zoekt het lectoraat Energy in Transition van Dr. ir. Ing. Sander Mertens toenadering tot een brede groep bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke- en milieuorganisaties.

Dr. ir. Ing. Sander Mertens is sinds augustus 2018 lector van het KIVI-lectoraat Energy in Transition aan De Haagse Hogeschool. KIVI onderstreept hiermee het belang van onderzoek, onderwijs en toepassing op het gebied van de energietransitie. Het KIVI-lectoraat richt zich de komende jaren op het koppelen van kennis over energiesystemen, duurzaamheid, milieueffecten, economie en autonomie. Dit is van belang om een volgende stap te zetten in de transitie naar hernieuwbare energiebronnen in de won en werkomgeving. Het zal praktijkgericht onderzoek doen naar methoden en technieken om gebouwinstallaties te ontwerpen, monitoren, regelen en optimaliseren. Door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de opmars van smart grids worden energie-installaties steeds complexer. Ook zal Energy in Transition onderwijs gaan ontwikkelen op het gebied van big data voor slimme energiemanagementsystemen en de daarbij behorende economische systemen.

Lector Sander Mertens

Dr. ir. Ing. Sander Mertens studeerde Werktuigbouwkunde aan Hogeschool Haarlem en Applied Physics aan de TU Delft. Na zijn afstuderen bleef hij betrokken bij de TU Delft en in 2006 promoveerde hij op het onderwerp Windenergie in de Gebouwde Omgeving. Hij heeft verschillende adviserende posities op het gebied van windenergie bekleed en richtte in 2009 het bedrijf Windchallenge op, waarmee hij kleine windturbines naar de bebouwde omgeving brengt.

The Next Economy aan De Haagse Hogeschool

Het nieuwe lectoraat aan de Haagse Hogeschool is de opvolger van het lectoraat Energie in de Gebouwde Omgeving (EGO), geleid door Laure Itard. Het lectoraat Energy in Transition valt onder de faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving en is verbonden aan het onderzoeksplatform The Next Economy. Dit is één van de vier thema’s waarmee binnen De Haagse Hogeschool de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk wordt vormgegeven. De onderwerpen van de energietransitie raken alle deelaspecten van The Next Economy: circular economy, digital economy, social economy en global business.

Voor meer informatie klik hier:

Wilt u samenwerken met deze KIVI-Chair? Neem dan contact op met projectcoördinator duurzaamheid Daniël Poolen: daniel.poolen@kivi.nl