KIVI Jaarcongres 2020 over: Wet, Wetenschap en Werkelijkheid

Voor KIVI Jaarcongres 2020 is het thema ‘Wet, Wetenschap en Werkelijkheid’. Het gaat over de vraag hoe de balans tussen economische ontwikkelingen, leven en ondernemen (weer) gevonden kan worden. Stikstofbeleid, klimaat- en energieakkoorden, vergunningen voor het lozen van afvalstoffen, etc. maken een juridische werkelijkheid die regelmatig afwijkt van wetenschappelijke inzichten en van wat er in de praktijk plaatsvindt of al dan niet mogelijk zou moeten zijn. De ingenieur staat midden in deze discussie. Wat zijn volgens u de grote issues? Kijken we wel voldoende naar de onderlinge afhankelijkheid? En zijn er creatieve oplossingsrichtingen te bedenken?

We hebben uw hulp nodig. Welk onderwerp vindt u dat behandeld moet worden tijdens het KIVI Jaarcongres over Wet, Wetenschap en Werkelijkheid.

Ga met de volgende link naar de KIVI website aan laat uw stem horen!