PostAcademisch Onderwijs (PAO)

PAO en KIVI hebben een bijzondere historische band. Het Postacademisch Onderwijs is indertijd opgericht door het KIVI en de Technische Universiteiten. PAO Techniek en Management wil bijdragen aan de ontwikkeling van onze deelnemers tot voorlopers in hun vakgebied.


Verbreed en verdiep uw kennis met PAO-cursussen

PAO Techniek en Management wil bijdragen aan de ontwikkeling van onze deelnemers tot voorlopers in hun vakgebied. Wij helpen zo ook de marktpositie te versterken van de bedrijven en organisaties waar onze deelnemers werkzaam zijn.

PAO Techniek en Management gelooft in het permanente leren van de mens. Leren van docenten, leren van de praktijk, leren van elkaar. PAOTM gaat graag samen op weg naar deskundigheid in techniek en management. Dat doen we met onze topdocenten en onze hoogwaardige kennispartners.

PAO is actief in bijna alle technische disciplines, technisch management én personal skills. Op de PAO website vindt u een overzicht van de PAO-werkterreinen. Meer informatie over PAO en haar evenementen vindt u op de vernieuwde website hier.

Volg een PAO cursus en ontvang aanzienlijke korting op contributie KIVI. Met KIVI is overeengekomen, dat de leden een aanzienlijk contributievoordeel krijgen bij deelname aan een PAO cursus. Voor een cursusoverzicht klik hier.

PAO.jpg

Voorwaarden

  • U bent reeds lid van KIVI
  • U neemt deel aan een PAO cursus in dit jaar
  • Op de deelnamekosten is geen andere korting van toepassing

Contributievoordeel

U krijgt €50,- korting op de contributie van uw KIVI lidmaatschap. Wanneer de deelnamekosten van de door u gevolgde PAO cursus meer dan €1.300,- (exclusief eventuele overnachtingkosten) bedragen, wordt zelfs €100,- korting verstrekt.

Hoe krijgt u de korting?

Na afloop van de PAO cursus, waaraan u heeft deelgenomen, ontvangt u een verklaring van deelname. Door toezending van een kopie van deze deelnameverklaring aan de ledenadministratie van KIVI vóór 31 december van het lopende jaar wordt de korting van €50,- of €100,- verrekend met de door u verschuldigde contributie van het volgende jaar. De verrekening gaat niet automatisch. U moet de korting zelf aanvragen middels het aanvraagformulier.

Ledenwerfactie onder PAO cursisten

Cursisten van PAO die nog geen lid zijn van KIVI krijgen een wel heel aantrekkelijk aanbod om lid te worden. Als zij in de eerste helft van het jaar een cursus bij PAO volgen, dan krijgen zij een gratis lidmaatschap voor KIVI aangeboden voor het resterende gedeelte van dat jaar. Ook deze korting is middels het aanvraagformulier aan te vragen.