Raad Wetenschap Techniek & Maatschappij

De RWTM adviseert de vereniging vanuit het bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om reflectie op het jaarthema, zodat de commissie die dit thema verder concretiseert, op weg wordt geholpen

Leden van de RWTM

P.J. Buijs Berson Milieutechniek Managing Director
A. Diepeveen Regio Twente Programmaleider
T.F.J. van de Gazelle Rijkswaterstaat HID Midden-Nederland en pv DG
A.H. Kersten WUR Hoogleraar Moleculaire Voeding
M. Mohammadi HAN/ TUe Lector/Hoogleraar Architecture in Health
J. Wind voorzitter KIVI Hoofdbestuur
P. Dijk De Ingenieur Hoofdredacteur
J.M. van Alten KIVI Coördinator HBO & jaarthema’s