Vertegenwoordiging KIVI

Vertegenwoordigers namens KIVI

Naam Bestuur, Commissie of externe organisatie

Functie

Vertegenwoordiger

CCTO Ned. Certificatiecommissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper bestuurlid ir. J.A. Amesz
CCTO Ned. Certificatiecommissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper  secretariaat ir. L. Bliek 
CCTO Ned. Certificatiecommissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper  bestuurslid ir. A.S. Bijma
Constructeursregister: Raad van Toezicht  lid dr. ir. J.L. Coenders
EngiNet representative
dr. ir. C.A. Vietsch
FEANI  National Member KTZ (bd) J. Wind
FEANI EMC  lid  drs. ir. H.G. Breedveld
FEANI working group on UN DSG  lid  H. van der Heijden
FEANI working group on UN DSG lid  K. Hommes
FEANI working group STEM  lid  ing. E.A. Smits
FISITA lid Council dr. ir. S. Monsma
Governance code Veiligheid in de Bouw lid ir. R. Crielaard
Governance code Veiligheid in de Bouw lid ing. M. Jonkman
Governance code Veiligheid in de Bouw lid ing. B. Videler
International Engineering Alliance (IEA) representative dr. ir. C.A. Vietsch
Nederlandse Stichting Geluidshinder adviseur dr. ir. R. Scholte
PAO TM bestuurslid drs. ing. M. Delcour ECBS
Stichting Hoogewerff Fonds bestuurslid ir. L.C.A. van Holk
Stichting Koning Willem I-Prijs  bestuurslid ir. J.C. Meyboom-Fernhout
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw bestuurslid ing. W.E. Vester
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw arbiter ir. P.P.J. Lahaije
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw arbiter ir. F.H. van der Linde
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw arbiter ir. J.D. Westerduin
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw arbiter ir. H.L. Witteveen
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel arbiter ir. A.C.J. Besselink
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel bestuurslid & arbiter prof. dr. ir. L.A.M. van Dongen
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel arbiter ing. P.J. Hoogkamer
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel bestuurslid & arbiter ir. F. Maatje
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel bestuurslid & arbiter mr. ing. D.H. Poelman
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel arbiter ir. J.A. Verwer
Stichting Studie- en Reisfonds van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs voorzitter ir. J.C. Meyboom-Fernhout
Stichting Studie- en Reisfonds van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs secretaris ir. R. Crielaard
Stichting Studie- en Reisfonds van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs penningmeester ir. E.A.H. Teunissen
Stichting Toekomstbeeld der Techniek bestuurslid drs. ing. M. Delcour ECBS 
Stichting W&S Leergangen voorzitter ir. M.A.J. Cloosterman
Stichting W&S Leergangen secretaris ing. A.F. Lefeber
Stichting W&S Leergangen penningmeester ing. R.J. Eikelboom