Vertegenwoordiging KIVI

Vertegenwoordigers namens KIVI

Naam Bestuur, Commissie of externe organisatie

Functie

Vertegenwoordiger

CCTO Ned. Certificatiecommissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper secretaris bestuur ir. P.W.M. Merkus
CCTO Ned. Certificatiecommissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper  bestuurslid ir. J.A. Amesz (vanaf 01-01-2019)
CCTO Ned. Certificatiecommissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper  secretariaat ir. L. Bliek 
Constructeursregister: Raad van Toezicht  lid dr.ir. J.L. Coenders
Governance code Veiligheid in de Bouw lid Bert Videler
Governance code Veiligheid in de Bouw lid Marc Jonkman
Nederlandse Stichting Geluidshinder adviseur dr.ir. Rick Scholte
Stichting Hoogewerff Fonds bestuurslid ir. L.C.A. van Holk
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw bestuurslid ing. W.E. Vester
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw arbiter ir. F.H. van der Linde
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw arbiter ir. J.D. Westerduin
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw arbiter ir. J.G. Hulsbergen
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw arbiter ir. P.P.J. Lahaije
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel arbiter ing. P.J. Hoogkamer
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel arbiter ir. A.A.A. Smits
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel arbiter ir. A.C.J. Besselink
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel bestuurslid ir. F. Maatje
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel arbiter ir. J.A. Verwer
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel arbiter ir. J.C.J. Schlosser
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel bestuurslid mr.ing. D.H. Poelman
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel bestuurslid prof.dr.ir. L.A.M. van Dongen
Stichting Siemensprijfs Fonds lid prof. dr. ir. B.P.Th. Veltman
     
Stichting Koning Willem I-Prijs bestuurslid ir. G.J.M. Schotman
     
FEANI secretary general ir. J.B. Struwe (directeur KIVI a.i.)
Governance code Veiligheid in de Bouw lid ir. R. Crielaard
PAO TM bestuurslid ir. J.B. Struwe (directeur KIVI a.i.)
Stichting Toekomstbeeld der Techniek bestuurslid ir. J.B. Struwe (directeur KIVI a.i.)
British Standard Institution, Pas 525 steering group lid ir. J.B. Struwe (directeur KIVI a.i.)